تقویم آموزشی کنکور هنر 1400

1399/05/11 234
روز هفته

زنگ اول
(۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰)

زنگ دوم
(۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰)

زنگ سوم
(۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰)

یک شنبه

درک عمومی ریاضی - فیزیک

ترسیم فنی

 
دوشنبه

زبان و ادبیات فارسی

فرهنگ و معارف اسلامی
شروع کلاس از (۱۵:۴۵)

خلاقیت تصویری و تجسمی

سه شنبه

خلاقیت موسیقی

زبان انگلیسی

درک عمومی هنر

چهارشنبه

زبان عربی

خواص مواد
شروع کلاس از (۱۶:۱۵)

خلاقیت نمایشی

کلاس های آنلاین 4 روز در هفته و در سه زنگ برگزار خواهد شد

 

زنگ اول: ساعت 14 تا 15:30

زنگ دوم: ساعت 16 تا 17:30

زنگ سوم: ساعت 18 تا 19:30

دیگر تقویم ها

سامانه کنکور هنر آنلاین سی رنگ