زبان و ادبیات فارسی

در این فرم می توانید اطلاعات دوره آموزشی را مشاهده نموده و اقدام به پیش ثبت نام یا ثبت نام قطعی در کلاس های دوره نمایید

زبان و ادبیات فارسیمدت: 53 hour


تعداد جلسات: 35 جلسه


مبلغ شهریه: 800,000 تومان

شرح و سرفصل ها

شرح جلسات درس ادبیات فارسی

مدرس: میلاد مطلبی

 

 

1- جلسه اول / مقدمه آرایه‌های ادبی "قالب‌های شعری، تشبیه"

2- جلسه دوم / آرایه‌های ادبی "تشبیه" (نکته تست)

3- جلسه سوم / آرایه‌های ادبی "استعاره" (نکته تست)

4- جلسه چهارم / آرایه‌های ادبی "استعاره" (نکته تست) + قرابت معنایی

5- جلسه پنجم / آرایه‌های ادبی "تشخیص، تضاد" (نکته تست) + قرابت معنایی

6- جلسه ششم / آرایه‌های ادبی "تناقض" (نکته تست) + قرابت معنایی

7- جلسه هفتم / آرایه‌های ادبی "مجاز، اسلوب معادله" (نکته تست)

8- جلسه هشتم / آرایه‌های ادبی "کنایه، جناس، واج‌آرایی" (نکته تست)

9- جلسه نهم / آرایه‌های ادبی "جناس" (نکته تست) + قرابت معنایی

10- جلسه دهم / فلاش بک تابستان

11- جلسه یازدهم / دستور زبان فارسی "حذف" (نکته تست) + قرابت معنایی

12- جلسه دوازدهم / آرایه‌های ادبی "حس‌آمیزی، اغراق" (نکته تست) + قرابت معنایی

13- جلسه سیزدهم / دستور زبان فارسی "افعال" + آرایه‌های ادبی "حسن تعلیل" (نکته تست)

14- جلسه چهاردهم / دستور زبان فارسی "افعال" + آرایه‌های ادبی "حسن تعلیل" (نکته تست)

15- جلسه پانزدهم / دستور زبان فارسی "نقش واژگان" (نکته تست)

16- جلسه شانزدهم / دستور زبان فارسی "نقش واژگان" + آرایه‌های ادبی " تلمیح" (نکته تست)

17- جلسه هفدهم / دستور زبان فارسی "نقش واژگان" + آرایه‌های ادبی "تضمین، مراعات‌نظیر" (نکته تست)

18- جلسه هجدهم / دستور زبان فارسی "جمله‌های چندجزئی" (نکته تست)

19- جلسه نوزدهم / دستور زبان فارسی "جمله‌های چندجزئی" (نکته تست)

20- جلسه بیستم / دستور زبان فارسی "جمله‌های چندجزئی" + آرایه‌های ادبی "ایهام" (نکته تست)

21- جلسه بیست و یکم / دستور زبان فارسی "جمله‌های چندجزئی" + آرایه‌های ادبی "ایهام تناسب" (نکته تست)

22- جلسه بیست و دوم / دستور زبان فارسی "جمله‌های چندجزئی" + آرایه‌های ادبی "سجع، تمثیل، عکس، نماد، تکرار، اشتقاق" (نکته تست)

23- جلسه بیست و سوم / آرایه‌های ترکیبی + قرابت معنایی

24- جلسه بیست و چهارم / نگاهی به جلسات گذشته + لغت و املاء

25- جلسه بیست و پنجم / دستور زبان فارسی "وضعیت واژگان در گذر زمان، روابط معنایی" + آرایه‌های ترکیبی

26- جلسه بیشت و ششم / دستور زبان فارسی "گروه اسمی" + آرایه‌های ترکیبی + قرابت معنایی

27- جلسه بیست و هفتم / دستور زبان فارسی "گروه اسمی" + آرایه‌های ترکیبی + قرابت معنایی

28- جلسه بیست و هشتم / دستور زبان فارسی "گروه اسمی" + آرایه‌های ترکیبی + قرابت معنایی

29- جلسه بیست و نهم / دستور زبان فارسی "گروه اسمی" + لغت و املاء

30- جلسه سی‌اُم / دستور زبان فارسی "گروه اسمی" + لغت و املاء + قرابت معنایی

31- جلسه سی و یکم / دستور زبان فارسی "شیوه بلاغی، انواع" + آرایه‌های ترکیبی + قرابت معنایی

32- جلسه سی و دوم / دستور زبان فارسی "بخش ضمیر" + تاریخ ادبیات + آرایه‌های ترکیبی

33- جلسه سی و سوم / تحلیل کنکور هنر 1400 + رفع اشکال

34- جلسه سی و چهارم / تحلیل کنکور ریاضی 1400 + رفع اشکال

35- جلسه سی و پنجم / تحلیل کنکور تجربی 1400 + رفع اشکال

 

نحوه ی پرداخت اقساط درس ادبیات فارسی:

پرداخت شهریه به صورت یک مرحله ای:  800000 تومان

این دوره به صورت تک درس شرایط اقساط ندارد.

پیش ثبت نام و رزرو
در این بخش می توانید در صورت عدم وجود کلاس های این دوره، در این دوره پیش ثبت نام نمایید تا به محض به حد نصاب رسیدن نفرات، کلاس مورد نظر تشکیل و برگزار شود
0 تومان
کلاسهای این دوره

توجه:

  • در این بخش می توانید کلاس های موجود این دوره را مشاهده، ارزیابی و جهت ثبت نام قطعی انتخاب نمایید
  • به جنسیت و نوع برگزاری کلاس حتما دقت فرمایید
  • با استفاده از دکمه اطلاعات می توانید جزئیات بیشتر و همچنین شرح و سرفصل های کلاس را مشاهده نمایید
  • از زمان و روزهای برگزاری کلاس می توانید با زدن دکمه زمان مطلع شوید
  • کلاس مورد نظر شما می تواند اقلام آموزشی نیز داشته باشد که در سبد ثبت نام قابل رویت و انتخاب خواهد بود
  • ممکن است کلاس مورد نظر شما به علت نوع برگزاری و عوامل دیگر، شهریه ای متفاوت از شهریه پایه دوره داشته باشد
  • در انتخاب ترم و کلاس خود دقت نمایید

انتخاب کلاس

سامانه کنکور هنر آنلاین سی رنگ