زبان عربی

در این فرم می توانید اطلاعات دوره آموزشی را مشاهده نموده و اقدام به پیش ثبت نام یا ثبت نام قطعی در کلاس های دوره نمایید

زبان عربیمدت: 45 hour


تعداد جلسات: 30 جلسه


مبلغ شهریه: 800,000 تومان

شرح و سرفصل ها

شرح جلسات درس عربی

مدرس: علی بهرامی نسب

 

1- جلسه اول / ترجمه: معرفه و نکره (الـ ره معنی اسم اشاره ی نسبت نکته مردی که ...)

2- جلسه دوم / ترجمه: ترکیب‌های اسمی (اضافی وصفی نکره نکته‌ی کروبی)

3- جلسه سوم / ترجمه: ترکیب‌های اسمی (اضافی وصفی نکره نکته‌ی کروبی)

4- جلسه چهارم / ترجمه: نکات پایه (مثنی و جمع هناک اسم اشاره کل)

5- جلسه پنجم / ترجمه: معنی حروف جر، اسم فاعل و مفعول

6- جلسه ششم / ترجمه: اسم تفضیل

7- جلسه هفتم / ترجمه: عدد (ترتیبی و اصلی)

2 جلسه فوق العاده /  فلاش بک تابستان (دوره ی جلسه اول تا هفتم مباحث مربوط به ترجمه)

8- جلسه هشتم / ترجمه: نکات فعل (لم لن قد امر لا)

9- جلسه نهم / ترجمه: فاعل و مفعول

10- جلسه دهم / مجهول

11- جلسه یازدهم / ترجمه: ماضی استمراری و بعید (افعال ناقصه ترجمه کان)

12- جلسه دوازدهم / ترجمه: مضارع التزامی (حروف ناصبه ادوات شرط انواع لـِ)

2 جلسه فوق العاده / فلاش بک زمستان (دوره ی تمامی مباحث مربوط به ترجمه)

13- جلسه سیزدهم / قواعد: تعداد اسم، اسم مشتق

14- جلسه چهاردهم / قواعد: اسم جامد و مشتق (اسم تفضیل)

15- جلسه پانزدهم / قواعد: اسم معرفه و نکره، جمله وصفیه

16- جلسه شانزدهم / قواعد: ترکیب‌های اسمی

17- جلسه هفدهم / قواعد: اعداد (شمارشی ترتیبی روزهای‌ هفته ساعت)

18- جلسه هجدهم / قواعد: افعال ماضی و مضارع (انواع لا - انواع لـِ)

19- جلسه نوزدهم / قواعد: جملات شرطی افعال ناقصه

20- جلسه بیستم / قواعد: جمله فعلیه نون وقایه

21- جلسه بیست و یکم / قواعد: فعل مجهول

22- جلسه بیست و دوم / قواعد: افعال ثلاثی مزید

23- جلسه بیست و سوم / قواعد: تحلیل صرفی فعل

24- جلسه بیست و چهارم / قواعد: تحلیل صرفی اسم

25- جلسه بیست و پنجم / قواعد: ضبط حرکات

3 جلسه فوق العاده: فلاش بک بهار / (دوره‌ی تمامی مباحث مربوط به قواعد)

26- جلسه بیشت و ششم / جمع بندی و درک مطلب (تست‌های پیشرفته)

27- جلسه بیست و هفتم / جمع بندی و درک مطلب (تست‌های پیشرفته)

 

نحوه ی پرداخت اقساط درس زبان عربی:

پرداخت شهریه به صورت یک مرحله ای:  800000 تومان

این دوره به صورت تک درس شرایط اقساط ندارد.

 

 

پیش ثبت نام و رزرو
در این بخش می توانید در صورت عدم وجود کلاس های این دوره، در این دوره پیش ثبت نام نمایید تا به محض به حد نصاب رسیدن نفرات، کلاس مورد نظر تشکیل و برگزار شود
0 تومان
کلاسهای این دوره

توجه:

  • در این بخش می توانید کلاس های موجود این دوره را مشاهده، ارزیابی و جهت ثبت نام قطعی انتخاب نمایید
  • به جنسیت و نوع برگزاری کلاس حتما دقت فرمایید
  • با استفاده از دکمه اطلاعات می توانید جزئیات بیشتر و همچنین شرح و سرفصل های کلاس را مشاهده نمایید
  • از زمان و روزهای برگزاری کلاس می توانید با زدن دکمه زمان مطلع شوید
  • کلاس مورد نظر شما می تواند اقلام آموزشی نیز داشته باشد که در سبد ثبت نام قابل رویت و انتخاب خواهد بود
  • ممکن است کلاس مورد نظر شما به علت نوع برگزاری و عوامل دیگر، شهریه ای متفاوت از شهریه پایه دوره داشته باشد
  • در انتخاب ترم و کلاس خود دقت نمایید

انتخاب کلاس

سامانه کنکور هنر آنلاین سی رنگ