دین و زندگی

در این فرم می توانید اطلاعات دوره آموزشی را مشاهده نموده و اقدام به پیش ثبت نام یا ثبت نام قطعی در کلاس های دوره نمایید

دین و زندگیمدت: 45 hour


تعداد جلسات: 25 جلسه


مبلغ شهریه: 800,000 تومان

شرح و سرفصل ها

شرح جلسات درس معارف اسلامی

مدرس: مهدی قدمیان

 

1- جلسه اول / درس 1 (سال یازدهم)

2- جلسه دوم / درس 2 (سال یازدهم)

3- جلسه سوم / درس 3 و 4 (سال یازدهم)

4- جلسه چهارم / درس 4 و 5 (سال یازدهم)

5- جلسه پنجم / درس 1 و 2 (سال دهم)

6- جلسه ششم / درس 3 و 4 (سال دهم)

7- جلسه هفتم / درس 5 (سال دهم)

8- جلسه هشتم / درس 1 (سال دوازدهم)

9- جلسه نهم / درس 2 ( سال دوازدهم)

10- جلسه دهم / درس 3 (سال دوازدهم)

11- جلسه یازدهم / درس 4 (سال دوازدهم)

12- جلسه دوازدهم / درس 5 (سال دوازدهم)

13- جلسه سیزدهم / درس 6 (سال دوازدهم)

14- جلسه چهاردهم / درس 6 (سال دهم)

15- جلسه پانزدهم / درس 7 و 8 (سال دهم)

16- جلسه شانزدهم / درس 9 و 10 (سال دهم)

17- جلسه هفدهم / درس 11 و 12 (سال دهم)

18- جلسه هجدهم / درس 7 (سال دوازدهم)

19- جلسه نوزدهم / درس 6 (سال یازدهم)

20- جلسه بیستم / درس 7 و 8 (سال یازدهم)

21- جلسه بیست و یکم / درس 8 (سال دوازدهم)

22- جلسه بیست و دوم / درس 9 و 10 (سال یازدهم)

23- جلسه بیست و سوم / درس 12 (سال یازدهم)

24- جلسه بیست و چهارم / درس 8 و 9 (سال دوازدهم)

25- جلسه بیست و پنجم / درس 9 و 10 (سال دوازدهم)

 

نحوه ی پرداخت اقساط درس معارف اسلامی:

پرداخت شهریه به صورت یک مرحله ای:  800000 تومان

این دوره به صورت تک درس شرایط اقساط ندارد.

پیش ثبت نام و رزرو
در این بخش می توانید در صورت عدم وجود کلاس های این دوره، در این دوره پیش ثبت نام نمایید تا به محض به حد نصاب رسیدن نفرات، کلاس مورد نظر تشکیل و برگزار شود
0 تومان
کلاسهای این دوره

توجه:

  • در این بخش می توانید کلاس های موجود این دوره را مشاهده، ارزیابی و جهت ثبت نام قطعی انتخاب نمایید
  • به جنسیت و نوع برگزاری کلاس حتما دقت فرمایید
  • با استفاده از دکمه اطلاعات می توانید جزئیات بیشتر و همچنین شرح و سرفصل های کلاس را مشاهده نمایید
  • از زمان و روزهای برگزاری کلاس می توانید با زدن دکمه زمان مطلع شوید
  • کلاس مورد نظر شما می تواند اقلام آموزشی نیز داشته باشد که در سبد ثبت نام قابل رویت و انتخاب خواهد بود
  • ممکن است کلاس مورد نظر شما به علت نوع برگزاری و عوامل دیگر، شهریه ای متفاوت از شهریه پایه دوره داشته باشد
  • در انتخاب ترم و کلاس خود دقت نمایید

انتخاب کلاس

سامانه کنکور هنر آنلاین سی رنگ