زبان انگلیسی

در این فرم می توانید اطلاعات دوره آموزشی را مشاهده نموده و اقدام به پیش ثبت نام یا ثبت نام قطعی در کلاس های دوره نمایید

زبان انگلیسیمدت: 28 hour


تعداد جلسات: 20 جلسه


مبلغ شهریه: 700,000 تومان

شرح و سرفصل ها

شرح جلسات درس زبان انگلیسی

مدرس: محمد مالک

 

1- جلسه اول / درس 2 و 3 (سال یازدهم)

2- جلسه دوم / درس 2 و 3 (سال یازدهم)

3- جلسه سوم / درس 2 و 3 (سال یازدهم)

4- جلسه چهارم / درس 1 (سال دهم)

5- جلسه پنجم / زمان‌ها

6- جلسه ششم / درس 1 (سال یازدهم)

7- جلسه هفتم / درس 1 (سال دوازدهم)

8- جلسه هشتم / درس 1 (سال دوازدهم)

9- جلسه نهم / مرور درس 1 (سال دوازدهم)

10- جلسه دهم / حل تست‌های Reading و Cloze Test

11- جلسه یازدهم / درس 2 (سال دهم)

12- جلسه دوازدهم / افعال حالتی

13- جلسه سیزدهم / درس 2 (سال دوازدهم)

14- جلسه چهاردهم / حل تست‌های Reading و Cloze Test

15- جلسه پانزدهم / شرطی‌ها

16- جلسه شانزدهم / درس 3 (سال دهم)

17- جلسه هفدهم / حل تست‌های Reading و Cloze Test

18- جلسه هجدهم / درس 4 (سال دهم)

19- جلسه نوزدهم / درس 3 (سال دوازدهم)

20- جلسه بیستم / درس 3 (سال دوازدهم)

 

نحوه ی پرداخت اقساط درس زبان انگلیسی:

پرداخت شهریه به صورت یک مرحله ای:  700000 تومان

این دوره به صورت تک درس شرایط اقساط ندارد.

 

پیش ثبت نام و رزرو
در این بخش می توانید در صورت عدم وجود کلاس های این دوره، در این دوره پیش ثبت نام نمایید تا به محض به حد نصاب رسیدن نفرات، کلاس مورد نظر تشکیل و برگزار شود
0 تومان
کلاسهای این دوره

توجه:

  • در این بخش می توانید کلاس های موجود این دوره را مشاهده، ارزیابی و جهت ثبت نام قطعی انتخاب نمایید
  • به جنسیت و نوع برگزاری کلاس حتما دقت فرمایید
  • با استفاده از دکمه اطلاعات می توانید جزئیات بیشتر و همچنین شرح و سرفصل های کلاس را مشاهده نمایید
  • از زمان و روزهای برگزاری کلاس می توانید با زدن دکمه زمان مطلع شوید
  • کلاس مورد نظر شما می تواند اقلام آموزشی نیز داشته باشد که در سبد ثبت نام قابل رویت و انتخاب خواهد بود
  • ممکن است کلاس مورد نظر شما به علت نوع برگزاری و عوامل دیگر، شهریه ای متفاوت از شهریه پایه دوره داشته باشد
  • در انتخاب ترم و کلاس خود دقت نمایید

انتخاب کلاس

سامانه کنکور هنر آنلاین سی رنگ