ادبیات فارسی

در این فرم می توانید اطلاعات دوره آموزشی را مشاهده نموده و اقدام به پیش ثبت نام یا ثبت نام قطعی در کلاس های دوره نمایید

ادبیات فارسیمدت: 45 hour


تعداد جلسات: 30 جلسه


مبلغ شهریه: 800,000 تومان

شرح و سرفصل ها

شرح جلسات درس ادبیات فارسی

مدرس: میلاد مطلبی

 

 1. آرایه های تضاد و تناقض
 2. آرایه های تلمیح و تضمین، تناسب + قرابت معنایی
 3. آرایه های مجاز، اسلوب معادله + قرابت معنایی
 4. آرایه های جناس، کنایه + دستور زبان فارسی (جمله های چند جزئی)
 5. آرایه های حس آمیزی، واج آرایی + دستور زبان فارسی (جمله های چند جزئی)
 6. رفع اشکال
 7. آرایه های اغراق، حسن تعلیل + دستور زبان فارسی (جمله های چند جزئی) + قرابت معنایی
 8. آرایه های ایهام، ایهام تناسب + دستور زبان فارسی (جمله های چند جزئی) + قرابت معنایی
 9. آرایه های سجع، تمثیل، نماد، تکرار، اشتقاق + دستور زبان فارسی (افعال)
 10. آرایه های ترکیبی + دستور زبان بحث حذف + قرابت معنایی
 11. رفع اشکال
 12. آرایه های ترکیبی + دستور زبان فارسی (گروه اسمی)
 13. آرایه های ترکیبی + دستور زبان فارسی (گروه اسمی) + قرابت معنایی
 14. آرایه های ترکیبی + دستور زبان فارسی (گروه اسمی) + قرابت معنایی
 15. آرایه های ترکیبی + دستور زبان فارسی (گروه اسمی) + قرابت معنایی
 16. آرایه های ترکیبی + دستور زبان فارسی (گروه اسمی) + قرابت معنایی
 17. رفع اشکال
 18. دستور زبان فارسی (نکات پراکنده) + قرابت معنایی
 19. دستور زبان فارسی (نکات پراکنده) + قرابت معنایی
 20. دستور زبان فارسی (نکات پراکنده) + قرابت معنایی
 21. لغت و املاء
 22. لغت و املاء
 23. رفع اشکال
 24. دستور زبان فارسی (نکات پراکنده) + آرایه های ترکیبی + قرابت معنایی
 25. دستور زبان فارسی (نکات پراکنده) + آرایه های ترکیبی + قرابت معنایی
 26. تجزیه و تحلیل تست های کنکور ریاضی و تجربی 99
 27. تجزیه و تحلیل تست های کنکور هنر 98 و 99
 28. تجزیه و تحلیل تست های کنکور ریاضی و تجربی 98
 29. تجزیه و تحلیل تست های کنکور هنر و تجربی 97
 30. دوره و رفع اشکال

 

نحوه ی پرداخت اقساط درس ادبیات فارسی:

پرداخت شهریه به صورت یک مرحله ای:  800000 تومان

این دوره به صورت تک درس شرایط اقساط ندارد.

 

 

* حداقل پرداخت شهریه پس از ثبت در سبد خرید و در هنگام پرداخت قابل مشاهده می باشد و در قسمت ثبت نام قطعی تنها شهریه کل دوره قابل مشاهده است.

پیش ثبت نام و رزرو
در این بخش می توانید در صورت عدم وجود کلاس های این دوره، در این دوره پیش ثبت نام نمایید تا به محض به حد نصاب رسیدن نفرات، کلاس مورد نظر تشکیل و برگزار شود
0 تومان
کلاسهای این دوره

توجه:

 • در این بخش می توانید کلاس های موجود این دوره را مشاهده، ارزیابی و جهت ثبت نام قطعی انتخاب نمایید
 • به جنسیت و نوع برگزاری کلاس حتما دقت فرمایید
 • با استفاده از دکمه اطلاعات می توانید جزئیات بیشتر و همچنین شرح و سرفصل های کلاس را مشاهده نمایید
 • از زمان و روزهای برگزاری کلاس می توانید با زدن دکمه زمان مطلع شوید
 • کلاس مورد نظر شما می تواند اقلام آموزشی نیز داشته باشد که در سبد ثبت نام قابل رویت و انتخاب خواهد بود
 • ممکن است کلاس مورد نظر شما به علت نوع برگزاری و عوامل دیگر، شهریه ای متفاوت از شهریه پایه دوره داشته باشد
 • در انتخاب ترم و کلاس خود دقت نمایید
سامانه کنکور هنر آنلاین سی رنگ