ترسیم فنی

در این فرم می توانید اطلاعات دوره آموزشی را مشاهده نموده و اقدام به پیش ثبت نام یا ثبت نام قطعی در کلاس های دوره نمایید

ترسیم فنیمدت: 38 hour


تعداد جلسات: 30 جلسه


مبلغ شهریه: 1,000,000 تومان

شرح و سرفصل ها

شرح جلسات درس ترسیم فنی

مدرس: امیر مهدی نجومیان

 

 1. توضیح در مورد سیلابس درس ترسیم فنی + تدریس نماشناسی (سطح مقدماتی) + تمرینات جزوه ی نماشناسی
 2. حل تمرینات نماشناسی (سطح مقدماتی و متوسط) + تدریس روابط بین محیط و مساحت چند ضلعی های منتظم و غیر منتظم + مثلث بندی + چند ضلعی های محدب و مقعر
 3. حل تمرینات نماشناسی (سطح پیشرفته) + رفع اشکال جلسات 1 و 2 + تدریس محیط و مساحت سطوح هاشورزده
 4. حل تمرینات و تست های نماشناسی + تدریس نماشناسی احجام دوار + ادامه تدریس محیط و مساحت سطوح هاشورزده + رفع اشکال تست های قبلی
 5. حل تست های نماشناسی تا پایان احجام دوار + تدریس انواع زوایا در دایره (محاطی، مرکزی، ضللی) چند ضلعی ها و چند وجهی های منتظم
 6. تدریس محاسبات مربوط به حجم از روی نماها و احجام مکعب مستطیل گونه + رفع اشکال جلسات 3، 4، 5
 7. تدریس مجهول یابی (مقدماتی) + رفع اشکال تست های جلسات 1 تا 6
 8. تدریس ادامه مجهول یابی (مقدماتی) + تدریس ترسیمات هندسی، رسم و خصوصیات عمود منصف، رابطه تالس در تقسیم پاره خط به نسبت معین
 9. تدریس اجزاء مثلث ها (نیمسازها، میانه ها، ارتفاع ها و عمود منصف ها) و بررسی نقطه ی همرسی آن ها
 10. تدریس رسم قوس ها و دوایر مماس از بیرون و درون بر دوایر و خطوط + ادامه تمرینات مجهول یابی (سطح متوسط) + رفع اشکال جلسات 8 و 9
 11. تدریس n ضلعی ها و n وجهی های منتظم و رسم زوایای خاص و تقسیم زاویه به قسمت های مساوی + ادامه تمرینات مجهول یابی (سطح متوسط)
 12. رسم چند ضلعی های منتظم با استفاده از دایره – رسم و مشخصات محاسباتی و هندسی بیضی، ادامه تمرینات مجهول یابی (سطح متوسط)
 13. تدریس ریزعنوان ها: پرسپکتیو، انواع خطوط و صفحات خاص، ادامه ی تمرینات مجهول یابی (سطح متوسط)
 14. تدریس مقیاس و کاغذهای استاندارد، اوضاع نسبی دو دایره در صفحه، اوضاع نسبی دو خط در فضا
 15. تدریس خطوط رابط بین تصاویر، مختصات نقطه در فضا، تحویل جزوه ابزار و تجهیزات ترسیم فنی و نقشه کشی معماری
 16. تدریس مجهول یابی (سطح دشوار) + رفع اشکال و حل تست های باقیمانده از جلسات 12، 13، 14
 17. تدریس مجهول یابی (سطح دشوار) + رفع اشکال و حل تست های باقیمانده از جلسات گذشته
 18. رفع اشکال و حل تست های باقیمانده از جلسات 8 تا 17
 19. تدریس برش + حل تمرینات مربوطه + رفع اشکال و حل تست های باقیمانده از جلسات 8 تا 17
 20. ادامه ی حل تمرینات برش + حل آزمون سراسری سال 1384 + حل تست های باقیمانده از جلسات 1 تا 18
 21. ادامه ی حل تمرینات برش + حل آزمون سراسری سال 1385 + حل تست های باقیمانده از جلسات 1 تا 18
 22. تکمیل تمرینات و تست های مجهول یابی و برش + حل آزمون سراسری سال 1386
 23. تکمیل تمرینات و تست های مجهول یابی و برش + حل آزمون سراسری سال 1387
 24. حل آزمون های سراسری سال 1388 و 1389
 25. حل آزمون های سراسری سال 1390 و 1391
 26. حل آزمون های سراسری سال 1392 و 1393
 27. حل آزمون های سراسری سال 1394 و 1395
 28. حل آزمون های سراسری سال 1396 و 1397
 29. حل آزمون های سراسری سال 1398 و 1399
 30. جمع بندی نهایی آزمون های سراسری سال 1384 تا 1399

 

نحوه ی پرداخت اقساط درس ترسیم فنی:

پیش پرداخت در هنگام ثبت نام: 600000 تومان

قسط دوم تا تاریخ 9 آبان ماه 1399: 400000 تومان

 

* حداقل پرداخت شهریه پس از ثبت در سبد خرید و در هنگام پرداخت قابل مشاهده می باشد و در قسمت ثبت نام قطعی تنها شهریه کل دوره قابل مشاهده است.

پیش ثبت نام و رزرو
در این بخش می توانید در صورت عدم وجود کلاس های این دوره، در این دوره پیش ثبت نام نمایید تا به محض به حد نصاب رسیدن نفرات، کلاس مورد نظر تشکیل و برگزار شود
0 تومان
کلاسهای این دوره

توجه:

 • در این بخش می توانید کلاس های موجود این دوره را مشاهده، ارزیابی و جهت ثبت نام قطعی انتخاب نمایید
 • به جنسیت و نوع برگزاری کلاس حتما دقت فرمایید
 • با استفاده از دکمه اطلاعات می توانید جزئیات بیشتر و همچنین شرح و سرفصل های کلاس را مشاهده نمایید
 • از زمان و روزهای برگزاری کلاس می توانید با زدن دکمه زمان مطلع شوید
 • کلاس مورد نظر شما می تواند اقلام آموزشی نیز داشته باشد که در سبد ثبت نام قابل رویت و انتخاب خواهد بود
 • ممکن است کلاس مورد نظر شما به علت نوع برگزاری و عوامل دیگر، شهریه ای متفاوت از شهریه پایه دوره داشته باشد
 • در انتخاب ترم و کلاس خود دقت نمایید

انتخاب کلاس

سامانه کنکور هنر آنلاین سی رنگ