درک عمومی ریاضی - فیزیک

در این فرم می توانید اطلاعات دوره آموزشی را مشاهده نموده و اقدام به پیش ثبت نام یا ثبت نام قطعی در کلاس های دوره نمایید

درک عمومی ریاضی - فیزیکمدت: 45 hour


تعداد جلسات: 35 جلسه


مبلغ شهریه: 1,000,000 تومان

شرح و سرفصل ها

شرح جلسات درس درک عمومی ریاضی - فیزیک

مدرس: امیر مهدی نجومیان

 

 1. توضیح در مورد سیلابس درس درک عمومی ریاضی – فیزیک + تدریس مضرب ها، نسبت طلایی، شناخت اشکال و احجام، محاسبات عددی
 2. تدریس مساحت چند ضلعی های محصور، نسبت سطح سیاه و سفید، طول ها و مسیرهای فیثاغورسی
 3. حل تست های جلسه دوم + تدریس رادیکال 2 برابر بودن قطر مربع نسبت به ضلع آن و رادیکال 2 برابر بودن وتر مثلث قائم الزاویه متساوی الساقین نسبت به ضلع آن
 4. حل تست های باقیمانده جلسه سوم + تدریس مبحث تقارن
 5. حل تست های باقیمانده جلسات گذشته
 6. تدریس مبحث محیط و مساحت و چهارضلعی ها + رفع اشکال جلسات سوم و چهارم
 7. تدریس مثلث متساوی الاضلاع + رفع اشکال جلسات گذشته
 8. تدریس نقطه ی همرسی میانه های مثلث + رفع اشکال و حل تست های باقیمانده از جلسات 4 و 5 و 6
 9. تدریس محیط، مساحت، دایره، قطاع و قطعه دایره، طول کمان، محیط سطوح محدود به دوایر، طول تسمه
 10. ادامه تدریس جلسه 9 + رفع اشکال جلسات 6 و 7 و 8
 11. رفع اشکال و حل تست های جلسات 6 تا 10
 12. رفع اشکال و حل تست های جلسات 1 تا 10
 13. تدریس محاسبات عددی (کسر متعارفی، حاصل جمع های ثابت در سطر یا سطح، مسائل ارزش عددی، ارقام یک عدد، عدد مجذور کامل، مینیمم "تعدادی از یک جمعیت در حضور ماکزیممی از گروه دیگر"
 14. تدریس معادلات و دستگاه ها (معادله درجه اول، دستگاه معادلات، معادله ی درجه دوم)
 15. تدریس تناسب (تناسب مستقیم و مسائل درصد، مسائل مرتبط با نسبت یا درصد، تناسب معکوس، مسائل کار همزمان)
 16. رفع اشکال و حل تست های باقیمانده از جلسات 13، 14، 15
 17. تدریس حجم (محاسبه حجم منشورها، هرم ها و کره) + رفع اشکال جلسات 13، 14، 15
 18. تدریس محاسبه اختلاف حجم (احجام محاطی و محیطی) + رفع اشکال و حل تست های باقیمانده از جلسات 13، 14، 15، 17
 19. تدریس احجام حاصل از دوران سطوح، مسائل مربوط به روابط بین "سطح" و "حجم"
 20. تدریس مسائل مربوط به Kو k 2  و k3  برابر شدن طول، سطح و حجم جسم دوم (با ابعاد K برابر) نبست به جسم اول + رفع اشکال و حل تست های باقیمانده از جلسات 17، 18، 19
 21. تدریس تشابه، نسبت تشابه به رابطه ی تالسی، نسبت مساحت مثلث های متشابه
 22. تدریس روابط طولی در مثلث قائم الزاویه + رفع اشکال و حل تست های باقیمانده از جلسات 17، 18، 19، 20، 21
 23. تدریس ریز عنوان ها: غلظت محلول ها، زاویه عقربه های ساعت، بخش پذیری
 24. تدریس اتحادها و آنالیز ترکیبی + رفع اشکال و تست های باقیمانده از جلسات 21، 22، 23
 25. رفع اشکال و حل تست های باقیمانده از جلسات 1 تا 24
 26. رفع اشکال و حل تست های باقیمانده از جلسات 1 تا 24
 27. تدریس فیزیک مبحث نور (زاویه های تابش و بازتابش در آینه تخت، آینه های کروی)
 28. تدریس فیزیک مبحث نور (عدسی ها، شکست نور، ترکیب رنگ های نور)
 29. تدریس فیزیک الکتریسیته (قانون اهم، رابطه توان با مقدار مقاومت) و شدت جریان های عبوری، رابطه بار الکترونی و شرت جریان
 30. تدریس ریزعنوان های فیزیک: حرکت، چگالی، جرم و وزن، فشار، کار و انرژی، نیروها، صوت، امواج، گرما
 31. حل تست های کنکورهای سراسری 95،96،97،98،99 (داخل کشور)
 32. حل تست های کنکورهای سراسری 95،96،97،98،99 (داخل کشور)
 33. حل تست های کنکورهای سراسری 95،96،97،98،99 (داخل کشور)
 34. حل تست های کنکورهای سراسری 95،96،97،98،99 (داخل کشور)
 35. حل تست های کنکورهای سراسری 95،96،97،98،99 (داخل کشور)

 

نحوه ی پرداخت اقساط درس درک عمومی ریاضی - فیزیک:

پیش پرداخت در هنگام ثبت نام: 600000 تومان

قسط دوم حداکثر تا تاریخ 9 آبان ماه 1399: 400000 تومان

 

* حداقل پرداخت شهریه پس از ثبت در سبد خرید و در هنگام پرداخت قابل مشاهده می باشد و در قسمت ثبت نام قطعی تنها شهریه کل دوره قابل مشاهده است.

پیش ثبت نام و رزرو
در این بخش می توانید در صورت عدم وجود کلاس های این دوره، در این دوره پیش ثبت نام نمایید تا به محض به حد نصاب رسیدن نفرات، کلاس مورد نظر تشکیل و برگزار شود
0 تومان
کلاسهای این دوره

توجه:

 • در این بخش می توانید کلاس های موجود این دوره را مشاهده، ارزیابی و جهت ثبت نام قطعی انتخاب نمایید
 • به جنسیت و نوع برگزاری کلاس حتما دقت فرمایید
 • با استفاده از دکمه اطلاعات می توانید جزئیات بیشتر و همچنین شرح و سرفصل های کلاس را مشاهده نمایید
 • از زمان و روزهای برگزاری کلاس می توانید با زدن دکمه زمان مطلع شوید
 • کلاس مورد نظر شما می تواند اقلام آموزشی نیز داشته باشد که در سبد ثبت نام قابل رویت و انتخاب خواهد بود
 • ممکن است کلاس مورد نظر شما به علت نوع برگزاری و عوامل دیگر، شهریه ای متفاوت از شهریه پایه دوره داشته باشد
 • در انتخاب ترم و کلاس خود دقت نمایید

انتخاب کلاس

سامانه کنکور هنر آنلاین سی رنگ