درباره ما

سی رنگ از "آس" خود رونمایی کرد

آموزشگاه کنکور هنر سی رنگ با سابقه ترین مؤسسه کنکور هنر در تولید محتواهای آموزشی ویژه و کاملا اختصاصی به صورت چندرسانه ای و تألیفی می باشد. با توجه به شرایط به وجود آمده امسال با تدبیری خلاقانه برای آموزش هنرجویان عزیز و برقراری عدالت آموزشی در سراسر کشور، از مجموعه ویژه خود به نام "آس" که مخفف واژه ی ترکیبی "آنلاین سی رنگ" می باشد رونمایی می نماییم. زیر مجموعه های آس شامل ("نوتس" نکته و تست سی رنگ، "باکس" برنامه آنلاین کوتاه مدت مطالعاتی سی رنگ، "بک آپس" برنامه کوییز های آموزشی پایانی سی رنگ، "تاس" تست آنلاین سی رنگ، و مجموعه ی اختصاصی کنکور هنر ۱۴۰۰ به نام "کمک" کتاب + مشاوره کنکور هنر + کلاس آنلاین کنکور هنر) می باشد.

 

سامانه کنکور هنر آنلاین سی رنگ