سوالات متداول

داوطلب این حق را دارد که تا سه جلسه پس از ثبت نام و شرکت در کلاس ها در خواست انصراف دهد و 20 درصد هزینه از مجموع کل پرداختی وی کسر خواهد شد.

انصراف بعد از برگزاری سه جلسه تا نصف جلسات کلاس ها شامل کسر هزینه ی 60 درصدی از کل شهریه درس و یا دوره می باشد.
انصراف بعد از برگزاری نیمه ی کلاس ها شامل بازگشت شهریه نمی باشد.
روزهای برگزاری کلاس ها در چهار روز هفته و سه زنگ می باشد.
روز های یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه به عنوان روزهای کلاس های آنلاین در نظر گرفته شده است.
زمان بندی زنگ های کلاس ها به طور کلی مگر در شرایط خاص و جبرانی به این صورت می باشد:
زنگ اول: 14 تا 15:30
زنگ دوم: 16 تا 17:30
زنگ سوم: 18 تا 19:30
شامل همه ی درس های: درک عمومی هنر، درک عمومی ریاضی - فیزیک، ترسیم فنی، خلاقیت تصویری و تجسمی، خلاقیت نمایشی، خلاقیت موسیقی، خواص مواد می باشد.
شامل همه ی درس های: ادبیات فارسی، زبان عربی، فرهنگ و معارف اسلامی، زبان انگلیسی می باشد.
بله، شما می توانید به صورت تک درس همه ی کلاس ها را ثبت نام نمایید.
اما توجه داشته باشید که بر روی بسته های جامع و دوره ای تخفیف های ویژه ای در نظر گرفته شده است.

اگر سوال دارید، بپرسید

سامانه کنکور هنر آنلاین سی رنگ