ارزیابی سامانه برگزاری کلاس ها و آزمون های آنلاین

پاسخ شما به نظرسنجی ها بسیار ارزشمند خواهد بود از زمانی که برای پاسخگویی می گذارید بسیار سپاسگزاریم

میزان رضایت شما از محیط برگزاری کلاس های آنلاین؟


سامانه کنکور هنر آنلاین سی رنگ