مجید آزادبخت

مجید آزادبخت

مشخصات

نام
مجید
نام خانوادگی
آزادبخت
Email

مدرس دوره های

خلاقیت تصویری و تجسمی
خلاقیت تصویری و تجسمی
خلاقیت تصویری و تجسمی
باکس
نوتس + بک آپس
درک عمومی هنر
خلاقیت تصویری و تجسمی
مشاوره و آزمون های آزمایشی (20 جلسه خصوصی)
خلاقیت تصویری و تجسمی
درک عمومی هنر
حضوری (برخط)
سامانه کنکور هنر آنلاین سی رنگ